Een jongen wordt gefouilleerd voor het vertrek. © Joost van den Broek/ de VolkskrantCOA negeert regionale afspraken over huisvesting pardonners

 

 

 

  - IK VLIEGTUIGKIND  -  MIJN VLIEGTUIGKIND  -  JOUW VLIEGTUIGKIND  -  JIJ VLIEGTUIGKIND  -

 

                                    onze vliegtuigkinderen

 

 

Artikel 3 IVRK en artikel 8 EVRM; belang van het kind en recht op privéleven moeten worden meegewogen, Rb. 's-Gravenhage, z.p. Haarlem, 20 november 2008 LJN BJ 4216

 

 

Volg de uitzette kinderen via Vara Uitgezet

 

Interview met Mauro in de Trouw van 06-04-2013

 

Het pleegkind van de rekening

 

 

                  Het Kinderpardon en de Wortelingswet in het regeerakkoord

 

Reactie van Defence for Children op het Kinderpardon en Wortelingswet

in het regeerakkoord

 

Uitspraak rechtbank Haarlem 10/10/2012:

Vrijheidsbeperking asielzoekersgezin mag alleen in uitzonderlijke gevallen

 

 

 

Volg het nieuws over de gewortelde kinderen ook via Twitter: @maurosvrienden en Facebook Mauros-Vrienden 

 

 

Fotoimpressie

aanbieden handtekeningen

KinderPardon

te Den Haag

 

 

 

 

Nederland krijgt onvoldoende tijdens Wereldvluchtelingendag

 

Justitiele Verkenningen

De relevantie van het Kinderrechtenverdrag

voor minderjarige

vreemdelingen, door

Carla van Os (Defence for Children)

 

 

Nia Lolashvili, altijd met een lach, de eeuwige onzekerheid ten spijt.

 

 

Teken de petitie "Nia Moet Blijven"

 

 

 UITGEZET

 

De Angolese Louisa(27 ) is op 9 april 2011 na tien jaar verblijf het land uitgezet met haar drie kinderenMario (10) Rita (9) en Rafaela (2).

Louisa heeft via procedures bij het Hof in Den Haag kunnen voorkomen dat Leers haar op straat zou zetten en van haar kinderen zou scheiden. Minister Leers is tegen de beslissingen in cassatie gegaan maar heeft het gezin toch alvast uitgezet.

Defence for Children;"Minister Leers was voor deze drie gewortelde kinderen onverbiddelijk"

 

 

MET UITZETTING BEDREIGD

 

Het Iraanse gezin van Hassan en Roxana AsgHari en hun 2 kinderen Kianoush (14) en Ramesh (4) worden binnenkort uitgezet als het aan minister Leers ligt. Zij hebben al afscheid moeten nemen van het AZC in Markelo waar zij lid waren van de Evangelische gemeente Beth Shalom en zijn over gebracht naar vertrekcentrum Katwijk. De vader is apart van het gezin in detentie genomen. Het gezin is 8 jaar geleden naar Nederland gevlucht omdat ze als christenen in Iran vervolgd werden en nog worden.

De leden van de kerk Beth Shalom zijn diep geschokt over het snoeihard overheidsbeleid en heeft een petitie gemaakt ""om nederland wakker te schudden":

 

teken hier:

 

STOP HET GESOL MET ASIELZOEKERS!

 

 

 

 

 

 

 

Abiram Parameswaran

 

Anna Kachateryan

 

Feroz Sultani

 

Marcia Ventura Tiago

 

Mauro Manuel

 

Patricio dos Santos

 

Viruthsiga Arutnothayan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zeggen de kinderen er zelf van in Vara's serie "Nederland zwaait uit"'....

 

 

 

 

 

www.coa.nl

 

www.defenceforchildren.nl

 

www.ilegaalkind.nl

 

www.immigratiedienst.nl/organisatie

 

www.inlia.nl

 

www.kidsrights.info

 

www.kinderrechten.nl

 

www.nidos.nl

 

www.stichtinglos.nl

 

www.vluchtelingenwerk.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

Vanaf 2009 is heel Nederland er getuige van hoe de aanvraag voor 'n verblijfsvergunning van Mauro Manuel  tot inzet van een toenemende politieke strijd is verworden. Een strijd waarbij de belangen van Mauro zelf totaal naar de achtergrond zijn gedrukt. De vraag is niet meer of Mauro recht heeft op een verblijfsvergunning maar hoe in het belang van de instandhouding van het kabinet -  via het ontnemen van Mauro's recht,  - voorkomen kan worden dat aan andere kinderen ook een verblijfsvergunning afgegeven moet worden.                                                                   Dat is de omgekeerde wereld !                                  Gezien de heftigheid waarmee Mauro’s recht wordt bestreden maken heel veel burgers, waaronder ook wij, zich zorgen. Eind september zijn we als Mauro's Vrienden in aktie gekomen om zijn RECHT op een verblijfsvergunning onder de aandacht te brengen en via een petitie aan de Minister van Immigratie en Asiel te steunen. Onze zorg betreft echter niet alleen Mauro maar ook alle andere kinderen die alleen of met hun (pleeg)ouders dezelfde strijd moeten doormaken. Deze kinderen staan niet in de schijnwerper en we weten niet wat er met hen gebeurt, waar zijn ze, waar gaan ze heen? 

Alle kinderen in Nederland, ook de     "vliegtuigkinderen"              die van heinde en verre hierheen komen, dienen door de overheid met respect voor hun kinderrechten (IVRK) te worden behandeld.

Kinderen moeten veilig in ons land kunnen landen en bij ons in goede handen zijn. Zij hebben niet zelf de keuze gemaakt om uit hun land te vertrekken en hierheen te komen. In een voor hen vreemd land wordt hen vervolgens gevraagd om mee te doen terwijl hun hartje wellicht nog elders is. Ze maken op jonge leeftijd het  verlies mee van hun vertrouwde omgeving en laten familie en vriendjes achter. Deze kinderen hebben extra zorg en goede opvang nodig. Dat is helaas niet altijd het geval. Nog te vaak blijven ze ergens hangen tussen hemel en aarde, tussen twee continenten, tussen juridische systemen, tussen vechtende ouders, tussen partijpolitieke standpunten, tussen strijdende regelgeving, tussen de mazen van de wet. Omdat ze klein zijn en zich niet kunnen weren zijn ze in een hele rij van belangen de allerlaatsten waar rekening mee wordt gehouden. Ze dwalen jarenlang doelloos in ons land, niet wetend wat er met hen gaat gebeuren. Toch doen ze hun best, passen zich aan, leren Nederlands en doen mee. Voor hen is Nederland immers alles en het enige wat ze hebben. Door de jaren heen raken ze "geworteld", een gegeven met betekenis: een kind dat opnieuw geworteld is in een ander land kan en mag volgens het kinderrecht niet zomaar weer  weggeplukt worden en opnieuw een ernstig verlies meemaken. Wanneer dat toch gebeurd kunnen kinderen ernstig beschadigd worden in hun ontwikkeling. Dat is allemaal niet zo moeilijk te begrijpen, wat wel moeilijk te begrijpen is, is dat de overheid desondanks kinderen na 8, 10, 11 jaar verblijf in ons land toch weer uitzet en bovendien terugstuurt naar situaties die niet veilig of goed voor hen zijn. Op dit moment wordt bijvoorbeeld  8 jarige Yossef met uitzetting bedreigt hoewel hij hier vanaf zijn 1e levensjaar is. Zodra kinderen 18 jaar worden, worden ze ondanks hun jarenlange verblijf in ons land ineens illegaal, GBA code 98, en belanden ze op straat!

Nu door de kredietcrisis banken, overheden en politieke partijen over elkaar heen rollen om nog iets te redden voor zichzelf zijn mensen die zorg nodig hebben de sluitpost op de begroting. De argumentatie waarmee dit gepaard gaat is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn en maar zelf hadden moeten voorzien dat ze ooit hulp nodig zouden hebben. Mensen die nooit de kans hebben gehad om iets voor zichzelf te regelen of te redden worden keihard losgelaten en op zichzelf teruggegooid. Behoeftig zijn is bijna gelijk aan "eigen schuld".  In deze grimmige politieke sfeer worden vluchtelingen niet meer gezien als mensen in nood waar we internationale afspraken voor hebben gemaakt in ondermeer het EVRM (Europees Verdrag Rechten van Mens) en de UVRM ( de Universele verklaring van de rechten van mens). Immigranten, waaronder vluchtelingen, worden gezien als lastige potentiele uitvreters die geen respect voor hun persoon of recht verdienen. Je zal nu maar als kind in een COA , een (nidos)pleeggezin of in het buitenland zitten te wachten op een verblijfsvergunning in Nederland...

Lees op Vliegtuigkind  hoe het echt met de kinderen gaat.

 

 

 

Ga naar pagina:

 

 

1   3  4  5  6  7  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Right to shelter

 

 

Juridisch gelijk of

het goede doen

 

 

 

Fotoimpressie

Kinderrechten-

manifestatie te

Den Haag

 

 

 

Toespraak Carla van Os

Maastricht 19/05/2012

 

 

 

 

18-01-2011 - Mauro vraagt studievisum aan. Reactie pleegmoeder Anita aan MaurosVrienden :"En dan maar weer afwachten...En daarna weer een jaar onzekerheid....Het is niet meer te doen eigenlijk!"

 

Mauro (18) mag alleen blijven als hij studeert. Voor een studievisum lager dan HBO komt iemand alleen in aanmerking als Nederland het aangewezen land voor de studie is 

OF als er een FAMILIEBAND is in Nederland.

Het pleeggezin van Mauro geldt dus NIET als familieband ( art 8 EVRM) voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd maar weer WEL voor een tijdelijk verblijf op basis van studie!

 

 

 

Patricio (21) wil niet terug naar Angola

 

 

 

 

Sahar hoorde in april 2011 dat ze na 10 jaar mocht blijven

Kinderen als Saher moeten niet mogen blijven vanwege gevaar elders maar omdat ze geworteld zijn in de nederlandse samenleving

 

 

 

 

Teken onze petitie Mauro moet Blijven !

 

 

 

 

 

 

 

2006 Plakken voor Pardon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use